ZAKAT, INFAQ & SEDEKAH ISTANA YATIM

ZAKAT, INFAQ & SEDEKAH ISTANA YATIM

ISTANA YATIM – YAY. DARUL ‘ILMI ALFIKRI Berawal pada tgl 24 April 2009 dengan didirikannya sebuah majlis ta’lim anak-anak muda yang dipelopori oleh Ust. Mika Maulana S. Sebuah majelis ta’lim yang menitik beratkan pada pengamalan serta penyeruan...